2019 © |  Green car LTD      |      בניית אתרים - TMD

טלפון: 03-5790002

< >

שאלות ותשובות

?מהו גפ"מ

.גפ"מ הוא קיצור של גז פחמימני מעובה, שילוב של שני סוגי גזים: בוטאן ופרופאן. הגפ"מ ברובו הוא תוצר לוואי של תהליך זיקוק הנפט הגולמי וחלקו מופק מהאדמה

 

?האם אפשר להסב כל רכב

.ניתן להסב כל רכב המונע בבנזין משנת 1995 ואילך. ניתן להסב גם רכבים משנתונים ישנים יותר, בתנאי שהרכב עם מערכת הזרקה וממיר קטליטי

 

?האם ישנה פגיעה באחריות היצרן

אין פגיעה באחריות היצרן בהנחה שההסבה נעשתה אצל מתקין מורשה עם רישיון ממשרד התחבורה

 

?האם רכב המונע בגפ"מ בטוח

.כן, ואף יותר מרכב המונע בבנזין. מיכל הגפ"מ חזק פי 20 ממיכל הבנזין

.המיכל עמיד בטמפרטורה של 1400 מעלות. בנוסף קיימים שסתומי בטיחות המנתקים אוטומטית את זרימת הגז מהמיכל למנוע במקרה של תקלה או דליפה

.הגז מתאדה במהירות בניגוד לבנזין שנשפך ויוצר שלולית שגורמת סכנה מיידית וברורה של התלקחות

 

?האם המערכת פוגעת במנוע הרכב

נהפוך הוא, גפ"מ מאריך את חיי המנוע, בעירתו של הגפ"מ נקייה ולכן הוא יוצר כמויות מזעריות של פיח ביחס לבנזין, הגפ"מ אינו מותיר משקעים במנוע, אינו מתערבב עם השמן, כך שאיכות השמן

.נשמרת וחיי המצתים והמסנן נשמרים לאורך זמן

 

?האם המערכת דורשת טיפולים

.כן, המערכת דורשת טיפול תחזוקתי שוטף על מנת להבטיח את פעולתה התקינה לאורך זמן, כן נדרשת החלפת מסננים כל 15,000 ק"מ

 

?האם המערכת ניתנת להעברה

.כן, המערכת ניתנת להעברה מרכב לרכב ללא כל קושי

 

?האם דרוש רישוי למערכת הגפ"מ

.כן, לפי תקנות משרד התחבורה, רכב שהוסב לגפ"מ נדרש לעבור בדיקת מעבדה מוסמכת כמו הטכניון ו/או מכון התקנים לאישור שינוי מבנה ברכב, לצורך רישום השינוי ברישיון הרכב

 

?מהו משך ההתקנה

.משך ההתקנה תלוי בסוג הרכב

.ברכבים בעלי מנוע 4 צילינדרים תהליך ההתקנה נמשך כ - 7 שעות

.ברכבים בעלי מנוע 6 או 8 צילינדרים תהליך ההתקנה נמשך כיום עבודה וחצי

 

?מה קורה כאשר הגפ"מ במיכל אוזל

.לאחר הסבת הרכב להנעה בגפ"מ הרכב הופך לדו דלקי, כך שלמעשה ניתן לנסוע ברכב גם בגפ"מ וגם בבנזין

.כאשר הגפ"מ במיכל אוזל המערכת עוברת לבנזין בצורה אוטומטית

 

?האם ביצועי המנוע נפגמים

.לא, מערכות הגפ"מ מאוד מתקדמות ולכן גם ביצועי המנוע זהים כמעט לחלוטין כמו הבנזין

 

?האם ניתנת אחריות על המערכת

.כן, ניתנת אחריות ל 24 חודשים או 60,000 ק"מ, הקודם מביניהם